Konferencja pt. AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020 to już trzecia edycję wydarzenia, która zgodnie z założeniami merytorycznymi, od początku odbywa się pod patronatami resortów odpowiedzialnych za energetykę i klimat.

Areopag stanowi płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Poprzednie edycje konferencji pozwoliły na podjęcie dyskusji w obszarze szeroko rozumianej marketyzacji odnawialnych źródeł energii oraz ich potencjału do uniezależnienia od systemowego wsparcia i spotkała się z szerokim zainteresowaniem.

Więcej