W czwartek został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej został, a następnie skierowano go do Komisji Prawniczej. Po niej znowu zostanie przekazany Stałemu Komitetowi, ale – jak zaznacza wiceminister klimatu Ireneusz Zyska – intencją rządu jest to, by Sejm zajął się nim po raz pierwszy 4 listopada, a ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku.

Najnowsza wersja projektu ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej zakłada, że w pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie będzie przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej Prezesa URE. Wejść do tego systemu można do 30 czerwca 2021 roku, co jest wynikiem przepisów UE dotyczących pomocy publicznej. Oprócz tego taki mechanizm będzie wymagał zgody KE. W kolejnych latach będą odbywały się konkurencyjne aukcje, a maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wiatrowych wyniesie 25 lat.

Ustawa będzie miała zawarty zapis o specjalnym podatku od morskich farm wiatrowych. Podstawą opodatkowania ma być moc zainstalowana danej farmy, a stawką opodatkowania – iloczyn tej mocy w MW i kwoty 23 tys. złotych.

Więcej