Opublikowany niedawno raport Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk “Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka” bada wpływ OZE na ludzkie zdrowie oraz rolę odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej. Praca jest wspólnym dziełem 37 naukowców PAN.

Ponad 200-stronicowa analiza w szczególności skupia się na elektrowniach wiatrowych. Naukowcy wskazują, jak duże jest zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii w Polsce – z ich obserwacji wynika, że to właśnie elektrownie wiatrowe mogą być jednym z głównych filarów transformacji energetycznej kraju. Elementem kluczowym, bez którego nie będzie dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jest zmniejszenie wymaganej minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych.

„Lądowa energetyka wiatrowa ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się odpowiedzią zarówno na kryzys gospodarczy, jak i klimatyczny. Co więcej, może być głównym filarem transformacji energetycznej kraju, przed którą stoi Polska. Liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cykli inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii. Przedstawione w Raporcie wyniki wskazują, że odległością minimalną w Polsce, pełniącą rolę światła ostrzegawczego, może być 500 metrów” – mówi członek Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

Raport PAN