Ministerstwo Energii poinformowało, że 26 marca o godz. 13:00 w siedzibie resortu odbędzie się komisja uzgodnieniowa, której przedmiotem będzie dyskusja na temat uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD 477).