Ze względu na przygotowania do uruchomienia czwartej fazy rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2021–2030 Komisja Europejska przyjęła m.in. decyzję w sprawie liczby uprawnień, które zostaną wydane w 2021 r. Oprócz tego komisja poinformowała o prawdopodobnym terminie rozpoczęcia przyszłych aukcji – jak ocenia, mogą rozpocząć się na koniec stycznia lub na początku lutego przyszłego roku – a także o zasadach wykorzystania uprawnień z poszczególnych faz EU ETS.

Jak wyjaśnia komisja, przy ustalania pułapu na przyszły rok uwzględniono zwiększenie liniowego współczynnika redukcji do 2,2% w przyszłym roku. Współczynnik ten określa kwotę, o jaką pułap będzie się zmniejszał każdego roku. Zgodnie z ich decyzją z 16 listopada, łączna liczba pozwoleń wprowadzonych do systemu w przyszłym roku wyniesie prawie 1,572 mld, jednak volumen ten nie obejmuje liczby uprawnień, które mają być wydane zgodnie z rozdziałem II dyrektywy w sprawie EU ETS w odniesieniu do operatorów statków powietrznych.

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi fazy 4, uprawnienia wydawane od stycznia 2021 r. (zarówno sprzedawane na aukcji, jak i przyznawane nieodpłatnie) będą zawierały wskazanie, w którym okresie rozliczeniowym zostały wydane.

Więcej