Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson zapowiedziała, że w nadchodzących miesiącach departamenty energii i środowiska Komisji Europejskiej, stanowiące organy regulacyjne UE, będą wspólnie pracować nad strategią, która skoncentruje się na problematyce związanej z współistnieniem farm wiatrowych z żeglugą i rybołówstwem, planowaniem przestrzennym i finansowaniem rozbudowy sieci koniecznej do realizacji projektów.

Jednym z celów przedmiotowej strategii ma być umożliwienie finalizacji projektów dla dużych farm wiatrowych, poprzez wypracowanie sposobu wspierania inwestycji sieciowych w ramach projektów zlokalizowanych w regionach, w których infrastruktura przesyłowa jest słabo rozwinięta.

Więcej na www.bloomberg.com