Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego mającego być jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Pieniądze na ten cel pochodzą z dochodów z aukcji prowadzonych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Ze środków funduszu innowacyjnego będą finansowane technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Środki z funduszu innowacyjnego będzie można wykorzystać wraz z innymi inicjatywami w zakresie finansowania publicznego, takimi jak pomoc państwa lub inne unijne programy finansowania.

Jak podkreśla wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans –Unia Europejska zainwestuje 1 miliard euro w obiecujące projekty, gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Projekty mają być oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. Komisja Europejska przekonuje, że fundusz stworzy impuls dla odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii.

W ramach funduszu innowacyjnego w latach 2020-2030 Komisja Europejska chce wydać na wsparcie projektów związanych z innowacjami w energetyce w sumie 10 miliardów euro. Te pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach mechanizmu ETS. Termin składania wniosków w pierwszej rundzie funduszu innowacyjnego upływa 29 października 2020 r. Komisja Europejska przekonuje, że fundusz stworzy impuls dla odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii.

Więcej informacji