W tym tygodniu Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła konsultacje dotyczące kilku ważnych dla uczestników rynków energii obszarów. Obejmują one wskaźniki mające służyć ocenie barier wejścia nowych podmiotów na europejski rynek energii elektrycznej oraz kształtowania cen na tym rynku. Konsultacje potrwają do niedzieli, 25 października br.

Inne konsultacje ACER związane są z produktami, które wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej (tzw. NEMO) zaproponowali w łączeniu rynków dnia następnego, i prowadzone są na podstawie rozporządzenia Komisji ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. Konsultacje te mają na celu podjęcie najwłaściwszej decyzji w sprawie przedstawionej przez NEMO propozycji. Uwagi do nich można zgłaszać do wtorku, 27 października br.

Informacje uzyskane z konsultacji posłużą do określenia barier rozwoju konkurencji oraz wskaźników służących do ich monitorowania, jak również kombinacji tych wskaźników. Celem podjętych prac jest wsparcie krajowych regulatorów w lepszym identyfikowaniu i usuwaniu barier rynkowych, a także w monitorowaniu postępów w projektowaniu unijnych rynków energii. ACER i URE zachęcają zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych.

Więcej