10 października 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła notyfikowane w maju ubiegłego roku przez Słowenie zmiany w systemie wsparcia OZE. Zmiany obejmują wprowadzenie wsparcia w formie aukcji dla instalacji powyżej 500 kW. Mniejsze instalacje mogą pozostać w systemie taryf gwarantowanych. Słowenia notyfikowała także przepisy mające na celu zwolnienie przedsiębiorstw energochłonnych z części kosztów wynikających z dopłat dla producentów zielonej energii, które będą przenoszone na rachunki odbiorców.

Decyzja zostanie opublikowana pod numerem SA.41998, jednak najpierw muszą zostać rozstrzygnięte kwestie poufności zawartych w niej informacji. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej dostępny jest tutaj