Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2019/943) z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, państwo członkowskie, które jest zagrożone wystąpieniem potencjalnych niedoborów energii, jest wzywane do zreformowania swojego rynku energii i przedstawienia Komisji Europejskiej podjętych i planowanych działań.

Z komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że 7 lutego 2020 r. Polska przedłożyła Komisji dokument, w którym prezentuje takie działania. Komisja Europejska ma zaopiniować ten dokument, ale przed wydaniem opinii przeprowadzi konsultacje. KE prosi zainteresowane strony o ocenę, czy środki zaproponowane w dokumencie mogą przyczynić się do usunięcia istniejących zakłóceń regulacyjnych i niedoskonałości rynku energii elektrycznej w Polsce.

Zainteresowane strony powinny przesłać swoje uwagi do 28 lutego 2020 r.

Zgodnie z przedłożonym planem, w perspektywie przyszłego roku wprowadzone mają zostać następujące zmiany:

  1. Ceny energii na rynku bilansującym będą oparte na systemie cen krańcowych określonych w art. 30 ust. 1 lit. a) wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej;
  2. Wszyscy dostawcy usług bilansujących będą mogli aktualizować swoje zintegrowane oferty planowania w możliwym zakresie do czasu zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego;
  3. Wszyscy uczestnicy rynku będą mogli licytować lub zmieniać swoje oferty energetyczne na rynku hurtowym przynajmniej do czasu zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego;
  4. Wprowadzony zostanie mechanizm ustalania cen niedoborów administracyjnych. Mechanizm zostanie zaprojektowany w celu zapewnienia dopłaty do cen energii na rynku bilansującym zmieniających się w zależności od wysokości marży rezerwowej w polskim systemie;
  5. Usługi DSR będą kwalifikowały się do uczestnictwa w hurtowym rynku energii elektrycznej (w tym day-ahead i intra-day), a także w rynku bilansującym i będą traktowane w podobny sposób, jak inni uczestnicy rynku i dostawcy usług bilansujących. DSR może być reprezentowany indywidualnie lub za pomocą agregatorów;
  6. Zlikwidowane zostaną następujące mechanizmy
  • Interwencyjna Rezerwa Mocy – IRZ
  • Praca interwencyjna – PI
  • Gwarantowany Interwencyjny Program DSR – IP DSR
  • Operacyjna rezerwa mocy – ORM

Plan wdrożeń / Implementation plan

Komunikat Komisji Europejskiej