W 2018 roku branża energetyki wiatrowej zainwestowała w Europie 65 miliardów euro. Obejmowały one inwestycje w nowe aktywa, transakcje refinansowania, fuzje i przejęcia na poziomie projektów i przedsiębiorstw, transakcje na rynku publicznym oraz pozyskanie kapitału prywatnego.

Wysokość inwestycji przełożą się na budowę rekordowej mocy – 16,7 GW. Na energetykę lądową przypada 12,5 GW, a na offshore – 4,2 GW. Średnie wydatki potrzebne na zbudowanie 1 MW mocy wiatrowej na lądzie wynosiły 1,4 mln euro, podczas gdy w 2015 r. były to 2 mln euro. W przypadku offshore, między 2015 a 2018 roku, koszty inwestycyjne na 1 MW spadły z 4,5 do 2,5 milionów euro.

Energetyka wiatrowa stanowiła największą szansę inwestycyjną w sektorze energetycznym, stanowiąc ponad 60% wszystkich inwestycji w 2018 roku. Technologia ta jest postrzegana przez rządy i decydentów politycznych jako główny czynnik napędzający wyjście poza paliwa kopalne i konwencjonalne aktywa energetyczne.

Konkurencyjność kosztowa i zmniejszone postrzeganie ryzyka spowodowały, że krajowe i międzynarodowe podmioty działające na rynku dążące do dywersyfikacji swoich portfeli i/lub dostosowania się do celów zrównoważonego rozwoju.

W 2018 r. ostateczne decyzje inwestycyjne podjęto wobec 190 farm wiatrowych w 22 krajach. Najwięcej inwestycji przypadło na Wielką Brytanię, druga była Szwecja. Inwestycje w południowej oraz środkowo-wschodniej Europie stanowiły jedynie 4% wszystkich europejskich wydatków.

Więcej informacji