I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym

  • Reading time:2 mins read

W dniu 11 kwietnia 2023 r. w Sejmie odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3097).

Sprawozdanie z posiedzenia podkomisji dostępne jest tutaj.

II czytanie projektu ustawy odbędzie się na najbliższym plenarnym posiedzeniu Sejmu, które planowane jest na 24 – 26 maja 2023 r.

Rząd w ramach projektu nowelizacji proponuje zastąpić studium planem ogólnym, który obejmie całą gminę. Na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od 2026 r., każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju gminy, która zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

System planowania przestrzennego zostanie uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora.

Rząd proponuje również, by warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wygasały po pięciu latach.

Czytaj więcej na Prawo.pl