Dnia 18 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 3656).

Podczas pierwszego czytania projektu, które odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęto poprawki dotyczące m.in:

  1. Rezygnacji ze zmiany charakteru kontraktu aukcyjnego (wykreślenie zmian w art. 93 ust. 12)
  2. Objęcia rozszerzeniem systemu FiP do 2,5 MW także hydroenergetyki
  3. Uzupełnienia wyłączenia ograniczeń w zakresie terminu ważności zaświadczeń uprawniających do składania ofert w systemie aukcyjnym
  4. Zmiany definicji biogazu rolniczego w zakresie umożliwienia wykorzystywania ścieków przemysłowych