Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejne w tym roku aukcje na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, w myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu kolejnych w 2021 roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia br. i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE.

Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii PV (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW).

W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii – zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE jeszcze w tym tygodniu.