Europejski Komitet Regionów zainaugurował działalność grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”. Składa się ona z trzynastu lokalnych i regionalnych demokratycznie wybranych przedstawicieli, a jej celem jest dbanie o to, by miasta i regiony UE uczestniczyły bezpośrednio w opracowywaniu, realizacji i ocenie licznych inicjatyw w ramach Zielonego Ładu, który jest unijną strategią zrównoważonego wzrostu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Grupa robocza rozpoczyna prace w momencie, gdy Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie służące odbudowie o wartości 750 mld EUR oraz wzmocniła aspekty związane z klimatem w proponowanym budżecie długoterminowym w wysokości 1100 mld EUR na lata 2021–2027. Teraz potrzeba tylko zgody państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Celem grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” jest dopilnowanie, by zarówno Europejski Zielony Ład, jak i strategia odbudowy UE rzeczywiście przełożyły się na konkretne projekty i bezpośrednie finansowanie dla władz lokalnych i regionalnych.

Grupa robocza ma trzy cele szczegółowe :

  • Zbieranie opinii miast i regionów reprezentowanych w KR-ze na temat licznych inicjatyw politycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zadbanie o ich nagłośnienie,
  • Ułatwienie współpracy instytucji UE, tak by miasta i regiony znalazły się w centrum polityki promującej neutralność emisyjną,
  • Opisanie wyzwań władz lokalnych i regionalnych podczas zielonej transformacji na szczeblu lokalnym oraz podkreślenie ich osiągnięć i najlepszych praktyk, aby ułatwić ich powielanie w całej Unii Europejskiej.

Do obecnych priorytetowych tematów grupy roboczej należą: Europejskie prawo o klimacie i Pakt na rzecz Klimatu, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, nowa strategia przemysłowa dla Europy, czyste powietrze i woda, wodór, nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna oraz lasy.

Europejki Komitet Regionów