Budżet całkowity programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to 100 milionów euro, z czego 85 milionów euro stanowią środki z Funduszy Norweskich, a 15 milionów euro to wkład krajowy. Program będzie wdrażany  przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozyskane środki będą mogły przeznaczyć na realizację projektów innowacyjnych i przyjaznych środowisku, które pozwolą wprowadzić na rynek innowacyjne produkty ekologiczne.

Jednym z naborów objęte zostaną innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation), w ramach którego przyznane zostanie 50 milionów euro.

Konkursy zostaną ogłoszone 19 listopada bieżącego roku, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 roku i potrwa do 31 marca 2020 roku.

Więcej w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju