Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje, że na pomoc dla firm energochłonnych, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu, rząd przeznaczy łącznie 17,4 mld zł do 2024 r. – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, który „wprowadza możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców w oparciu o programy rządowe”.

Rząd będzie chciał udzielić przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024 o łącznej wartości 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. w ramach wsparcia przewidziano ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł – podała KPRM.

Więcej