Jak wynika z danych opublikowanych 12 lutego 2019 r. przez Eurostat, w 2017 roku udział energii odnawialnej w konsumpcji energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie w Unii Europejskiej wzrósł o 0,5 pkt proc. do 17,5 proc.

W 2017 r. udział energii odnawialnej w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie w Polsce wyniósł 10,9 proc.

W 2016 r. wskaźnik ten osiągnął w przypadku Polski wartość 11,3 proc. i był niższy od wskaźnika z roku 2015 (11,7 proc.) oraz poziomu osiągniętego w roku 2014 (11,5 proc.).

Więcej