Dnia 6 czerwca br. na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zostało opublikowane Sprawozdanie specjalne nr 08/2019: Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej.

Na potrzebę tego dokumentu kontrolerzy ocenili postęp dokonany przez Unię Europejską i państwa członkowskie na drodze do osiągnięcia celów dotyczących ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, a także jak zbadali skuteczność podejmowanych działań.

Więcej