Z informacji zebranych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ciągu ostatniego półrocza warunki przyłączenia do sieci uzyskało ponad tysiąc projektów fotowoltaicznych. Większość inwestorów rozwija projekty farm fotowoltaicznych w celu wzięcia udziału w aukcjach.

Instytut Energetyki Odnawialnej informuje, że wyłącznie w pierwszym kwartale br. operatorzy sieci dystrybucyjnej mieli wydać warunki pozwalające na przyłączenie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 MW. Taka wartość odpowiada 1/4 całkowitej mocy elektrowni PV, które do tej pory powstały w naszym kraju. Przekłada się to na niesłabnące zainteresowanie inwestorów i deweloperów rozwojem projektów farm fotowoltaicznych.

Instytut szacuje, że do wzięcia udziału w tegorocznej aukcji jest już gotowych ok. 500 MW projektów fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW – w tym uwzględnia się projekty, dla których uzyskano pozwolenie budowlane już po aukcji z grudnia 2019 r., ale także projekty PV, w przypadku których inwestorzy złożyli oferty na sprzedaż energii w grudniowej aukcji, ale nieskutecznie.

Zgodnie z rządowymi założeniami w tegorocznych aukcjach wiatrowo-fotowoltaicznych dla projektów o mocy ponad 1 MW prognozowany jest zakup energii z farm wiatrowych o mocy do 800 MW oraz z elektrowni fotowoltaicznych o mocy 700 MW. Ponadto w koszyku dla wiatru i PV dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW całe wsparcie ma zgarnąć fotowoltaika i prognozowane jest objęcie gwarancjami sprzedaży energii z elektrowni PV o łącznej maksymalnej mocy 800 MW.

Zdaniem Instytutu Energetyki Odnawialnej, w sytuacji epidemii koronawirusa aktywność sektora fotowoltaicznego w Polsce nie ustaje, o czym mogą świadczyć nieustające poszukiwania pracowników przez firmy z branży. Ocenia, że wraz z odmrażaniem gospodarki i skokiem liczby wydanych decyzji administracyjnych już w tym kwartale, pomimo epidemii, konkurencja projektów PV biorących udział w aukcjach będzie podobna jak w ubiegłym roku.

Więcej informacji