ENERGIA Z ODPADÓW -TERMICZNE PRZETWARZANIE FRAKCJI KALORYCZNEJ RDF NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ

Prezentowana technologia umożliwia przetwarzanie odpadów w procesie pirolizy i zgazowania w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania odpadów komunalnych w postaci paliwa alternatywnego RDF, odpadów pochodzących z przemysłu tworzyw sztucznych, czy też biomasy oraz innych typów odpadów na produkty energetyczne: gaz, olej pirolityczny oraz karbonizat. Otrzymywane produkty stanowią nośniki energii i mogą zostać wykorzystane w późniejszym etapie technologicznym.
W zależności od potrzeb lokalnych, produkty procesu mogą znaleźć zastosowanie jako paliwo w silniku spalinowym, kotle lub innej jednostce energetycznej, lub jako odzyskane produkty chemiczne nadające się po uszlachetnieniu do wytwarzania komponentów paliw stałych, gazowych, a nawet ciekłych do zastosowania w transporcie lub w innych obszarach gospodarki (biopaliwa).

odpady-nowe

ZASADA DZIAŁANIA INSTALACJI PIROLIZY I ZGAZOWANIA FRAKCJI KALORYCZNEJ ODPADÓW

  1. Przygotowanie materiału i obróbka wstępna. Odpady komunalne są początkowo rozdrabniane i separowane, aby uzyskać frakcję nadsitową RDF. Następnie materiał jest domielany do odpowiedniej wielkości frakcji i poddany procesowi granulacji.
  2. Przygotowany materiał poddawany jest procesowi termicznemu w warunkach beztlenowych – piroliza. Surowiec o wilgotności nie przekraczającej 15% jest wprowadzany przenośnikiem ślimakowym do strefy pirolizera. Wielkość cząstek i wilgotność wsadu wpływa na uzysk karbonizatu, frakcji ciekłej (oleju) i gazu.  System dozowania wprowadza surowiec do komory reaktora z opatentowanym przenośnikiem ślimakowym z możliwością doprowadzania energii cieplnej. System ten pozwala na doskonałą kontrolę i monitorowanie czasu przebywania (5-30 minut) oraz temperatury podczas procesu (700 – 1000⁰C).
  3. Gaz wytworzony w procesie jest oczyszczany na gorąco z wykorzystaniem dedykowanych sorbentów.
  4. Następnie wytrącana jest frakcja ciekła w kondensatorze z czynnikiem chłodniczym. Faza ciekła stanowi mieszankę węglowodorów i wody, a ich stosunek uzależniony jest od początkowej wilgotności wsadu.
  5. Karbonizat opuszczający komorę pirolizy poddany jest szybkiemu schłodzeniu w przenośniku ślimakowym z płaszczem wodnym. Karbonizat jest schładzany do temperatury nie przekraczającej 50⁰C.