ENERGIA WODY to zarówno energia fal morskich, energia zmagazynowana w stojących zbiornikach wodnych jak i energia płynących rzek. Woda pokrywa zdecydowanie większą część naszego globu; to ogromna masa będąca w ciągłym ruchu. Tak wielki, poruszający się ciężar jest magazynem energii, wystarczy tylko tę energię zmusić do pracy. Energia pozyskiwana z wody jest jej przetworzoną energią potencjalną. W turbinach wodnych następuje zamiana energii potencjalnej na kinetyczną, a ta następnie w generatorach zamieniana jest na energę elektryczną.
Główne znaczenie dla energetyki mają wody śródlądowe. Energetyka wodna ma aż 22% udziału w całkowitej, światowej produkcji energii elektrycznej i jest w chwili obecnej najbardziej rozpowszechnionym źródłem energii odnawialnej.

ZASADA DZIAŁANIA ELEKTROWNI WODNEJ
Energię spadku wód wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w położonych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. Zgromadzona tu energia potencjalna wody, poprzez spiętrzenie przy pomocy jazu lub zapory i przepływ w kierunku dolnego poziomu, zamieniana jest na energię kinetyczną napędzającą turbinę. Wprowadzona w ruch turbina napędza generator wytwarzający energię elektryczną, która następnie wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej.

LEGENDA:

 1. ściana zapory
 2. zbiornik górny
 3. zasuwa awaryjna
 4. rurociąg energetyczny
 5. korytarz wewnętrzny
 6. skała pod zaporą
 7. turbina
 8. generator
 9. zbiornik dolny
 10. linie energetyczne
 11. hala maszyn
 12. transformator
water