ENERGIA GEOTERMALNA to energia zmagazynowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Stale uzupełnia ją strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza Ziemi ku powierzchni, dlatego jest niewyczerpalna. Ciepło we wnętrzu Ziemi jest częściowo ciepłem pierwotnym powstałym w trakcie formowania się naszej planety, a częściowo jest ciepłem pochodzącym z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, takich jak uran, tor czy potas. Temperatura zwiększa się wraz z głębokością, osiągając w jądrze Ziemi nawet 6000 stopni Celsjusza.

ZASADA DZIAŁANIA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ NISKOTEMPERATUROWE WODY GEOTERMALNE
Ciepła woda geotermalna eksploatowana otworem produkcyjnym za pomocą pompy głębinowej, kierowana jest do płytowych wymienników ciepła usytułowanych w napowierzchniowej części instalacji. W wymienniku woda geotermalna przekazuje ciepło wodzie niezależnego obiegu wtórnego. Woda obiegu wtórnego zasila systemy grzewcze odbiorców. Schłodzona w wymienniku woda geotermalna kierowana jest rurociągiem przemysłowym do otworu chłonnego, którym zatłaczana jest do macierzystej warstwy wodonośnej.

LEGENDA:

 1. warstwa wodonośna
 2. skała
 3. otwór produkcyjny
 4. otwór chłonny do warstwy wodonośnej
 5. niezależny obieg wtórny (woda zimna)
 6. pompa pompująca wodę do otworu chłonnego
 7. płytowy wymiennik ciepła
 8. obieg geotermalny
 9. pompa głębinowa
 10. niezależny obieg wtórny (woda ciepła)
 11. odbiorca ciepła (produkcja)
 12. odbiorca ciepła (hodowla)
 13. odbiorca ciepła (grupowy)
 14. odbiorca ciepła (indywidualny)
 15. odbiorca ciepła (uprawa roślin)
 16. odbiorca ciepła (rekreacja)
geo