Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Stanowiska Opublikowany został Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2018 w sprawie przypadającego na dzień 28 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Więcej