14 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. wprowadzenie tzw. sprzedaży rezerwowej, obligo giełdowego oraz nadanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki uprawnienia do rozstrzygania, czy nowo przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należy uznać za nowe czy istniejące.

Projekt ustawy na RCL

Więcej nt. obliga giełdowego

Więcej nt. sprzedaży rezerwowej