Jeszcze w tym miesiącu wejdzie w życie ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa podpisana przez Prezydenta RP 7 stycznia 2019 r. określa zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i ma na celu zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia opartego na systemie świadectw pochodzenia systemem aukcyjnym.

Więcej