Minister Energii przekazał informację odnośnie zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie mogła uzyskać jedynie taka jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji lub naboru. W związku z tym podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji albo naboru uregulowanych w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ treść informacji przekazanej przez Ministra Energii.

Więcej na stronie Urzędu Regulacji Energetyki