Komisja Europejska przyjęła 28 lutego 2018 r. długoterminową strategię “Czysta planeta dla wszystkich”. Celem dokumentu jest wskazanie, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przedstawiona przez KE wizja przewiduje, że do połowy tego stulecia UE stanie się neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych. Punktem wyjścia ma być 45-proc. redukcja CO2 w 2030 r

Komunikat Komisji Europejskiej

Więcej na cire.pl