Przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie instalacji OZE na potrzeby systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP

Na stronie URE została opublikowana informacja z zestawieniem przykładowych kosztów inwestycyjnych, których w ocenie Prezesa URE, nie należy uwzględniać przy ...
READ MORE

Komunikaty Prezesa URE dotyczące aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikaty w sprawie: 1. Sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii elektrycznej składanego w aukcji w ...
READ MORE

Wsparcie dla wiatraków na Bałtyku na 20 lat

Jak informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na wypowiedź dyrektora Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, Andrzeja Kaźmierskiego, nowy system ...
READ MORE

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd. Ustawa pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ...
READ MORE

NFOŚiGW wesprze samorządy w rozwoju elektromobilności

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ...
READ MORE

Ceny świadectw pochodzenia nadal rosną

Jak wynika z danych Towarowej Giełdy Energii, w ubiegłym miesiącu średnia cena zielonych certyfikatów wyniosła 129,3 zł/MWh – i wzrosła ...
READ MORE

Informacje dotyczące potencjału krajowego OZE na koniec pierwszego półrocza 2018

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz ...
READ MORE

Finalizacja prac nad zmianami w IRiESD w zakresie mikroinstalacji OZE

Jak informuje portal gramwzielone.pl, operatorzy systemów dystrybucyjnych wkrótce zakończą prace nad zmianami do Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci ...
READ MORE

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego ze 100 proc. obligo giełdowym

Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r. projekt nowelizacji prawa energetycznego przewidujący m.in. zwiększenie z 30 do 100 proc. obowiązku ...
READ MORE

Komunikat dotyczący zasad rozliczania ujemnego salda

Zasady rozliczania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. ujemnego salda, wnioskowanego w związku z realizacją obowiązku sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ...
READ MORE

EDPR postawił baterie przy wiatrakach

Portugalski koncern energetyczny EDP Renewables, będący jednym z największych producentów energii wiatrowej w Polsce, uruchomił swój pierwszy magazyn energii w ...
READ MORE

Acciona potwierdzi pochodzenie energii z OZE dzięki blockchain

Hiszpański koncern Acciona, będący jednym z największych na świecie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, wykorzysta technologię blockchain, aby wykazać, że ...
READ MORE

Prawie 1/3 OZE w miksie energetycznym Wielkiej Brytanii

Udział odnawialnych źródeł energii w brytyjskim miksie energetycznym zbliża się do 1/3. W podobnym tempie, co wzrost udziału OZE, w ...
READ MORE

Polityka Ekologiczna Państwa 2030

Ministerstwo Środowiska przystąpiło do opracowania nowej strategii środowiskowej: Polityki ekologicznej państwa 2030 (PEP). Komunikat Ministerstwa Środowiska: W systemie dokumentów strategicznych ...
READ MORE

2 tysiące wniosków złożonych w ramach programu “Czyste powietrze”

Minister środowiska poinformował o pierwszych efektach rozpoczętego w ubiegłym miesiącu naboru wniosków w programie „Czyste powietrze”, na którego realizację w ...
READ MORE

Nowe normy jakości węgla będą obowiązywać dopiero za dwa lata

Minister energii podpisał rozporządzenie dotyczące norm jakości węgla, wprowadzające zakaz sprzedaży odpadów kopalnianych i najgorszych miałów węglowych. – Muły i ...
READ MORE
Loading...