Unijna Dyrektywa dot. gospodarki odpadami oraz Decyzja dot. sprawozdawczości w dziedzinie środowiska

14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano m.in.: – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z ...
READ MORE

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości e.e. lub ciepła wytwarzanych w instalacjach OZE

14 czerwca 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji dwie wersje projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ...
READ MORE

Aktualizacja rejestru MIOZE

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. Działalność gospodarcza polegająca na ...
READ MORE

Ministerstwo Energii przeprowadzi drugi konkurs dla kastrów energii

O drugiej edycji konkursu poinformował Piotr Czopek, Naczelnik wydziału Energii rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii ...
READ MORE

Nowelizacja ustawy o OZE w Senacie

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw na 63. posiedzeniu w dniu 7 ...
READ MORE

UE uzgodniła cel OZE na rok 2030

13 czerwca uzgodniony został cel ogólny udziału odnawialnej energii w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 na poziomie 32 proc ...
READ MORE

Projekt nowelizacji uOZE przyjęty przez Sejm RP

Na 63. plenarnym posiedzeniu Sejmu RP, 7 czerwca około godziny 19:00 odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ...
READ MORE

Posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa ws. nowelizacji uOZE

5 czerwca o godz. 20:30 rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa , na którym rozpatrzone ...
READ MORE

II czytanie rządowego projektu nowelizacji uOZE

5 czerwca 2018 r. podczas 63. posiedzenia plenarnego Sejmu RP około godziny 12:00 odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy ...
READ MORE

Niemcy: instalacje PV wytworzyły 6,45 TWh energii w miesiąc

Niemieckie elektrownie fotowoltaiczne w ubiegłym miesiącu wytworzyły w sumie 6,45 TWh energii elektrycznej. Udział fotowoltaiki w niemieckim miksie wytwarzania wyniósł ...
READ MORE

Finlandia: projekt farmy wiatrowej bez subsydiów. LCOE poniżej 30 EUR/MWh

Fiński deweloper TuuliWatti zapowiedział realizację pierwszej w Finlandii farmy wiatrowej o mocy 21 MW, która będzie się składać z pięciu ...
READ MORE

PSE rozstrzygnęły przetargi na usługi DSR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły wyniki przetargów na usługi redukcji zapotrzebowania na moc. W ramach pakietu letniego i zimowego w programie ...
READ MORE

Wrocław: Lokalny Program Osłonowy w ramach walki ze smogiem

Od września we Wrocławiu ruszy Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ze względu na wymianę systemu ogrzewania z paliwa stałego ...
READ MORE

GDDKiA: plan stacji ładowania EV i tankowania wodorem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania wodoru i gazu ...
READ MORE

NSA w poszerzonym składzie rozstrzygnie kwestię opodatkowania EW

Jak podaje portal gramwzielone.pl, pierwszy ze składów orzekających, który 29 maja 2018 r. zajmował się trzema sprawami dotyczącymi opodatkowania elektrowni ...
READ MORE

PSE: konsultacje wymogów dot. przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych ...
READ MORE
Loading...