PSE: szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej rynku mocy

Realizując zapisy pkt. 3.1.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2019 r. Wnioski o ...
READ MORE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo energetyczne

12 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ...
READ MORE

Komunikat URE ws. sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu

Jak tłumaczy w wydanej 12 grudnia 2018 r. informacji Urząd Regulacji Energetyki, w aktualnym stanie prawnym, w roku 2018, obowiązują ...
READ MORE

Poprawki do projektu ustawy dot. wysokosprawnej kogeneracji

Sejm na 74. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3057 do ...
READ MORE

Minister Energii: w przyszłym roku aukcje na ponad 2 GW dla wiatru i PV

Jak podaje portal wysokienapiecie.pl, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował, że wolumeny na aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych w ...
READ MORE

Raport Banku Światowego dot. transformacji energetyczne w Polsce

Zdaniem ekspertów Banku Światowego, do roku 2030 odnawialne źródła energii mogą odpowiadać już za połowę produkcji energii elektrycznej w Polsce ...
READ MORE

Zielone certyfikaty najdroższe od czterech lat

W styczniu 2018 r. ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii były niższe od 50 zł/MWh, w następnych miesiącach odnotowując ...
READ MORE

Zmiany w niemieckim systemie wsparcia dla OZE

Niemiecki parlament przegłosował zmiany w programie wsparcia energetyki odnawialnej. Na dodatkowe aukcje mogą liczyć inwestorzy planujący budowę większych farm fotowoltaicznych ...
READ MORE

PSE: aukcja główna na rok 2022 została zakończona

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2022 zakończyła się w 7 rundzie. Zgodnie z art. 38 ...
READ MORE

Minister Energii: wolumen 2,5 GW w aukcjach dla OZE w 2019 r.

Minister energii poinformował 5 grudnia 2018 r., że w aukcjach dla odnawialnych źródeł energii w 2019 r. może zostać zakupiona ...
READ MORE

Deklaracja Katowicka na rzecz zwalczania smogu

Włodarze 23 polskich miast podpisali w środę 5 grudnia 2018 r. Deklarację Katowicką, potwierdzając chęć współpracy na rzecz czystości powietrza ...
READ MORE

PKEE opublikowało raport pt. Energetyka na drodze innowacji

Digitalizacja, dywersyfikacja i decentralizacja, efektywność energetyczna i elektryfikacja – to główne trendy w energetyce, wskazane w raporcie “Energetyki na drodze ...
READ MORE

Konsultacje Karty Aktualizacji 7/2018

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji ...
READ MORE

Stawka opłaty OZE na 2019 r.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. stawka opłaty OZE ...
READ MORE

Senat uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne bez poprawek

Senat na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2018 r. nie wniósł poprawek do przyjętej przez Sejm nowelizacji Prawa energetycznego, której ...
READ MORE

Rząd przyjął projekt ustawy o kogeneracji

W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia), systemem, ...
READ MORE
Loading...