Grzegorz Tobiszowski: RES auctions after the Act amendment

Deputy Minister of Energy Grzegorz Tobiszowski announced that this year’s auctions for Renewable Energy Sources should take place at the ...
READ MORE

Premier powołał zespół ds. prosumentów

Dnia 8 lutego 2019 r. w Monitorze Polskim ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów powołujące Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia ...
READ MORE

Warszawa: powstaje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej to nowa jednostka organizacyjna warszawskiego ratusza. Będzie się zajmowało m.in. koordynowaniem działań na rzecz ...
READ MORE

Zaproszenie do konsultacji rozporządzenia ws FNT

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia ...
READ MORE

Projekt utworzenia wspólnego rynku dnia następnego

W ramach wdrażania rozwiązań zmierzających do stworzenia europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej organy regulacyjne Austrii, Niemiec, Polski i tzw. projektu ...
READ MORE

Eurostat: dalszy spadek udziału OZE w ogólnym zużyciu energii w Polsce

Jak wynika z danych opublikowanych 12 lutego 2019 r. przez Eurostat, w 2017 roku udział energii odnawialnej w konsumpcji energii ...
READ MORE

Pilotaż usług DSR farmy wiatrowej PGE EO

Pilotaż jest realizowany na należącej do spółki PGE Energia Odnawialna farmie wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW – największym tego ...
READ MORE

Polska trzecim w Europie dostawcą fundamentów morskich wiatraków

Potencjał europejskiej energetyki wiatrowej na morzu wzrósł na koniec 2018 r. do 18,5 GW dzięki podłączeniu do sieci w ubiegłym ...
READ MORE

URE: rekordowo niski przyrost nowych mocy OZE w 2018 r.

W 2018 r. według URE powstały w Polsce odnawialne źródła energii o łącznej mocy jedynie 55,803 MW wobec przyłączeń na ...
READ MORE

Kogeneracja: data decyzji inwestycyjnej kluczowa w zakresie wsparcia

Minister Energii przekazał informację odnośnie zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie ...
READ MORE

Energia Plus: propozycje zmian legislacyjnych do końca lutego

Minister Jadwiga Emilewicz poinformowała w czwartek 7 lutego, że do końca miesiąca przedstawi plan zmian legislacyjnych w ramach programu Energia ...
READ MORE

Realizacja obowiązków dot. umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej w 2019 r.

Mając na celu ułatwienie przedsiębiorcom realizację obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Prezes URE informuje, jak będzie się ...
READ MORE

KE pozywa kraje w związku z przepisami dot. efektywności energetycznej

Jak informuje portal gramwzielone.pl, Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Czechom i Słowenii za niepełne wdrożenie ...
READ MORE

WindEurope: w 2018 r. zawarto umowy PPA z farmami wiatrowymi o mocy 1,5 GW

Stowarzyszenie WindEurope informuje, że od 2013 roku w Europie podpisano długookresowe korporacyjne umowy na zakup energii (Power Purchase Agreements, PPA) ...
READ MORE

Roczne zapotrzebowanie na gwarancje pochodzenia przekroczyło 500 TWh

Jak informuje gramwzielone.pl, według informacji przekazanych przez norweską firmę konsultingową ECOHZ, w 2018 roku popyt na gwarancje pochodzenia energii odnawialnej ...
READ MORE

Planowane inwestycje w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032

Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032 opracowana została na podstawie ankiety Prezesa URE zapewniającej ...
READ MORE
Loading...