Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej

Na stronie internetowej URE został udostępniony nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE. Wzór ten obowiązuje dla energii elektrycznej ...
READ MORE

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

14 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ...
READ MORE

Nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora ...
READ MORE

NSA wyznaczył termin podjęcia uchwały w sprawie zasad naliczania podatku od elektrowni wiatrowych

Jak podaje portal gramwzielone.pl, termin podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów został wyznaczony na 24 września ...
READ MORE

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej propozycję wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające ...
READ MORE

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie parametrów zaplanowanych na grudzień aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 ...
READ MORE

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy ...
READ MORE

NFOŚiGW rozdzielił 85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych ...
READ MORE

Gwarancje pochodzenia: spadek liczby transakcji po rekordowym czerwcu

W czerwcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 407 848 MWh, co jest najwyższą wartością ...
READ MORE

Moody’s o szansach Polski na realizację celów na 2020

Czołowa agencja ratingowa skomentowała bieżącą sytuację w polskiej energetyce, oceniając jej szansę na realizację krajowych zobowiązań związanych z unijną strategią ...
READ MORE

Program „Czyste powietrze”: nabór wniosków za miesiąc

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w ubiegłym miesiącu programu „Czyste Powietrze” – największego dotąd krajowego programu, z którego ...
READ MORE

ME: pełne urynkowienie obrotu energią elektryczną

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zdecydował o pełnym urynkowieniu obrotu energią elektryczną. Jednocześnie zwraca się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 ...
READ MORE

NFOŚiGW: 200 mln zł wsparcia dla OZE

3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii ...
READ MORE

PSE: nowy program DSR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedstawiły do konsultacji propozycje zmian w zakresie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) mających skutkować uruchomieniem nowej ...
READ MORE

Systemy FIT i FIP – nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o ...
READ MORE

Zmiany definicji biomasy i drewna energetycznego po nowelizacji ustawy OZE

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ...
READ MORE
Loading...