Grzegorz Tobiszowski: RES auctions after the Act amendment

Deputy Minister of Energy Grzegorz Tobiszowski announced that this year's auctions for Renewable Energy Sources should take place at the turn of May and June, after the RES Act amendment. Więcej
Read More
Grzegorz Tobiszowski: RES auctions after the Act amendment

Eurostat: dalszy spadek udziału OZE w ogólnym zużyciu energii w Polsce

Jak wynika z danych opublikowanych 12 lutego 2019 r. przez Eurostat, w 2017 roku udział energii odnawialnej w konsumpcji energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie w Unii Europejskiej wzrósł o
Read More
Eurostat: dalszy spadek udziału OZE w ogólnym zużyciu energii w Polsce

ME planuje znieść zasadę 10H dla inwestycji wiatrowych akceptowanych społecznie

Jak informuje portal cire.pl, Ministerstwo Energii planuje podjąć działania mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii. Poza przeprowadzeniem w 2019 roku nowych aukcji OZE, przewiduje
Read More
ME planuje znieść zasadę 10H dla inwestycji wiatrowych akceptowanych społecznie

Obowiązki sprawozdawcze wytwórców w 2019 r. – aukcje OZE oraz FIT/FIP

Urząd Regulacji Energetyki opublikował: Instrukcję dotyczącą realizacji obowiązków sprawozdawczych za 2018 r. przez wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż
Read More
Obowiązki sprawozdawcze wytwórców w 2019 r. – aukcje OZE oraz FIT/FIP

NEWS

Grzegorz Tobiszowski: RES auctions after the Act amendment

Deputy Minister of Energy Grzegorz Tobiszowski announced that this year’s auctions for Renewable Energy Sources should take place at the …
READ MORE

Premier powołał zespół ds. prosumentów

Dnia 8 lutego 2019 r. w Monitorze Polskim ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów powołujące Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia …
READ MORE

Warszawa: powstaje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej to nowa jednostka organizacyjna warszawskiego ratusza. Będzie się zajmowało m.in. koordynowaniem działań na rzecz …
READ MORE

Zaproszenie do konsultacji rozporządzenia ws FNT

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia …
READ MORE

Projekt utworzenia wspólnego rynku dnia następnego

W ramach wdrażania rozwiązań zmierzających do stworzenia europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej organy regulacyjne Austrii, Niemiec, Polski i tzw. projektu …
READ MORE

Eurostat: dalszy spadek udziału OZE w ogólnym zużyciu energii w Polsce

Jak wynika z danych opublikowanych 12 lutego 2019 r. przez Eurostat, w 2017 roku udział energii odnawialnej w konsumpcji energii …
READ MORE

Pilotaż usług DSR farmy wiatrowej PGE EO

Pilotaż jest realizowany na należącej do spółki PGE Energia Odnawialna farmie wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW – największym tego …
READ MORE

Polska trzecim w Europie dostawcą fundamentów morskich wiatraków

Potencjał europejskiej energetyki wiatrowej na morzu wzrósł na koniec 2018 r. do 18,5 GW dzięki podłączeniu do sieci w ubiegłym …
READ MORE

SUPPORTING MEMBERS