Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

14 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. wprowadzenie tzw. sprzedaży rezerwowej,
Read More
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego
Read More
Nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie parametrów zaplanowanych na grudzień aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023. Przygotowane przez resort energii rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w
Read More
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Systemy FIT i FIP – nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Read More
Systemy FIT i FIP – nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

NEWS

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej

Na stronie internetowej URE został udostępniony nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE. Wzór ten obowiązuje dla energii elektrycznej …
READ MORE

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

14 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz …
READ MORE

Nowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora …
READ MORE

NSA wyznaczył termin podjęcia uchwały w sprawie zasad naliczania podatku od elektrowni wiatrowych

Jak podaje portal gramwzielone.pl, termin podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów został wyznaczony na 24 września …
READ MORE

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej propozycję wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające …
READ MORE

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie parametrów zaplanowanych na grudzień aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 …
READ MORE

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy …
READ MORE

NFOŚiGW rozdzielił 85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych …
READ MORE

SUPPORTING MEMBERS