Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zadeklarowała, że w najbliższym czasie pod obrady rządu trafi projekt ustawy dotyczącej rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Będą też prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o inwestycjach wiatrowych, zawierającej kryterium odległościowe 10H.

„Za chwilę pod obrady Rady Ministrów trafi ustawa o inwestycjach offshorowych, czyli farmy wiatrowe na Bałtyku. Będziemy zajmować się też nowelizacją ustawy wiatrowej – tzw. 10H, odległościowej – która ułatwi inwestycje wiatrowe na lądzie, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów wspólnot lokalnych. Już dzisiaj zapraszamy samorządy do dyskusji” – mówiła minister podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach.

Więcej na cire.pl