W Ministerstwie Energii (ME) 10 maja 2019 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie obowiązków nałożonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Podczas spotkania reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego przedstawicieli swoje doświadczenia w zakresie wprowadzania pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym do floty pojazdów przeznaczonych do wykonywania zadań publicznych. Wydarzeniu towarzyszyła debata w zakresie szans i zagrożeń wynikających z realizacji tego obowiązku. Warto przypomnieć, że art. 68 ust. 3 ustawy dotyczy samorządów, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy.

Obecnie w ME trwają prace nad przygotowaniem nowelizacji art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zgodnie z którym wymóg zapewnienia udziału 10 procentowego pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej