Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wraca do finansowania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dzięki nowemu mechanizmowi wsparcia OZE. Projekt będzie pierwszą lądową farmą wiatrową, finansowaną w ramach nowego mechanizmu wsparcia.

EBOiR wesprze w formie kredytu budowę lądowej farmy wiatrowej Potęgowo, o mocy 220 MW. Wysokość wsparcia to około 209 milionów złotych. Elektrownia wiatrowa będzie zlokalizowana w północno-wschodniej Polsce, a jej operatorem ma być Potęgowo Mashav Sp. z o. o, a więc spółka celowa utworzona w Polsce. Z kolei jej większościowym udziałowcem jest Israel Infrastructure Fund. Łączny koszt inwestycji to 1,25 miliarda złotych.

Głównym jego celem jest umożliwienie w Polsce zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Obecnie Polska pozostaje uzależniona od węgla w prawie 80%, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, redukcja tego uzależnienia stanowi poważne wyzwanie. Wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązały się do pozyskania co najmniej 32% udziału OZE w końcowym do 2030 roku.

Więcej