Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że producent energii z OZE może rozliczać przychód ze sprzedaży świadectwa pochodzenia energii łącznie z innymi przychodami z działalności operacyjnej.

Więcej na cire.pl