Na początku wiosny ruszyć mają pierwsze nabory wniosków z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. O dotacje na realizację inwestycji energetycznych będą mogły ubiegać się między innymi przedsiębiorstwa i samorządy. Jeden z pierwszych konkursów będzie dotyczył kogeneracji, będą też nabory dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji CO2 to główne cele Programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” uruchomionego w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Umowy ws. nowego Programu podpisali 7 lutego 2020 r. minister klimatu Michał Kurtyka, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust.

Fundusze norweskie i EOG pomagają w przechodzeniu Polski na gospodarkę nisko emisyjną. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy, przekazanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W tej perspektywie najwięcej dostał Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – 140 mln euro. Do tego prawie 25 mln euro dołożył polski rząd.

Fundusze norweskie i EOG zostaną rozdysponowane w formie dotacji – przewiduje się, że dofinansowanie wynosić będzie 45-100 proc. kosztów kwalifikowanych. To nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obsługuje program, będzie oferował też preferencyjne pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego. W sumie do dyspozycji będzie ponad miliard złotych.

Szef resortu klimatu poinformował, że została podjęta decyzja o wzmocnieniu rezultatów Programu, poprzez przeznaczenie dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na program pożyczkowy dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”.

Fundusze norweskie i EOG przekazywane są do Polski jako bezzwrotne wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki te pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (państw – darczyńców). Polska stała się beneficjentem tych funduszy z chwilą przystąpienia do UE.

Komunikat Ministerstwa Klimatu

Źródło