Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie innowacji pozwalających na szersze wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie. W konkursie „Szybka Ścieżka – OZE w transporcie” do podziału jest 200 mln zł.

O sięgające nawet ponad 20 mln euro wsparcie na realizację projektu badawczo-rozwojowego mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Minimalna wartość projektu realizowanego przez jedną firmę z sektora MŚP to milion złotych. W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty. Składane online wnioski o dofinansowanie będą oceniane w oparciu o kryteria uproszczone w tym roku przez NCBR. Jednym z kluczowych jest „Istota projektu”. To kryterium ma weryfikować zasadność realizacji projektu i oczekiwanych rezultatów.

Jak zapewnia NCBR, w przypadku transportu publicznego równie ważne jak zapewnienie odpowiednich infrastruktury i pojazdów jest tworzenie i wdrażanie nowych technologii, dzięki którym staje się on bardziej ekologiczny i dostępny. Nowatorskie rozwiązania przynoszą także korzyści producentom bezemisyjnych pojazdów, którzy stają się bardziej konkurencyjni, a także operatorom transportu zbiorowego ograniczającym koszty obsługi na przykład dzięki niższym kosztom paliwa czy niższej energochłonności pojazdów.

W każdym z tematów badawczych NCBR wskazał po kilka zagadnień, które powinny być przedmiotem projektu. W ramach tematu „paliwa gazowe” to między innymi opracowanie prototypowych konstrukcji pojazdów dla transportu zbiorowego, zasilanych biogazem, biometanem lub biowodorem oraz wdrażanie infrastruktury zapewniającej również powszechny dostęp dla klientów indywidualnych, a w „elektromobilności” to na przykład opracowanie systemów wytwarzania i tankowania wodoru z elektrolizy. Zgłaszany projekt powinien się również wpisywać w jedną z tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej informacji