Prezes URE ma czas do poniedziałku na ogłoszenie stawek opłaty mocowej mającej pojawić się od stycznia. Według ustawy o rynku mocy Regulator (czyli Prezes URE) wyznacza tę stawkę, opierając się o wskazane koszty, czyli wyniki aukcji głównej, aukcji dodatkowych na moc na 2021 r. oraz koszty Zarządcy Rozliczeń (podmiotu obsługującego rozliczenia). Suma kontraktów mocowych obowiązujących w 2021 r. to blisko 5,4 mld zł.

Jak przypomniało URE, ustawa dzieli odbiorców na dwie grupy. Pierwsza to gospodarstwa domowe – tam miesięczna stawka opłaty mocowej zależna będzie od rocznego zużycia energii elektrycznej, a płatna od punktu poboru. Druga to pozostali odbiorcy – dla nich wielkość opłaty będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w dni robocze w wybranych godzinach doby ustalonych przez Prezesa URE. W tym wypadku będzie to od 7 do 22 w dni robocze, czyli 15 godzin.

Więcej