Jak przypomina Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy Plan Odbudowy (KPO) zgodnie z regulacjami unijnymi będzie zawierać inwestycje i reformy, których celem jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarek po pandemii koronawirusa. Plan Odbudowy pozwoli sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy, w ramach którego będziemy mieli do dyspozycji około 57 mld euro, w tym około 23 mld euro środków bezzwrotnych oraz 34 mld euro w formie pożyczek. KE ukierunkowała część środków: 37% będzie musiało trafić na środowisko, 20% na cyfryzację.

Resort zapewnia, że prace nad planem odbudowy są zaawansowane. Zebrano i przeanalizowano propozycje projektów od resortów i regionów, co pozwoliło uzyskać szeroki ogląd na potrzeby inwestycyjne w naszym kraju. Zebrano również propozycje reform gospodarczych, jednak jeszcze jest za wcześnie, by mówić o konkretnych inwestycjach. Ministerstwo przedstawi więcej szczegółów pod koniec lutego, gdy rozpoczną się konsultacje KPO. Dokument zostanie przekazany Komisji Europejskiej z wyznaczonym czasem, czyli do końca kwietnia.

Więcej