Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już 26 i 27 maja rozpoczynają się kolejne szkolenia online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania pełnych wniosków projektowych LIFE w Podprogramie działań na rzecz środowiska.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które mają już podstawową wiedzę na temat Programu LIFE, w szczególności zapoznały się z materiałami z poprzednich webinarów przeprowadzonych 28 i 29 kwietnia br. Szkolenia to doskonała okazja do spotkania z ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak przygotować dobry wniosek.

Do współprowadzenia zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej: Maja Mikosińska – odpowiedzialna w agencji KE (EASME) za projekty przyrodnicze (NAT) oraz ENV: Małgorzata Piecha – koordynatorka projektów środowiskowych (ENV) w KE / EASME, a także monitorów projektów LIFE: Martę Kaczyńską (NAT) i Zbigniew Karaczuna (ENV). Przedstawiona zostanie metodyka przygotowania projektu LIFE, zakres informacji przedstawianych we wniosku. Omówione zostaną też nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE.

  • 26 maja br. szkolenie LIFE Przyroda i różnorodność biologiczna,
  • 27 maja br. szkolenie LIFE Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Oba szkolenia będą obejmowały również zagadnienia związane z obszarem LIFE Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska. 

Więcej informacji