Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest niewystarczający i to determinuje nasze nieprzystąpienie do tego zobowiązania – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.

Przedstawiając komisji stanowisko rządu dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wiceminister przypomniał, że Polsce – zgodnie z propozycją – przyznano dwa mld euro na realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Polski rząd opowiada się za ograniczeniem emisji CO2, ale proponowane w rozporządzeniu rozwiązania finansowe wymagają dalszych negocjacji – podkreśla Waldemar Buda.

Komisja Europejska wskazała, że fundusze trafią na Śląsk, do wschodnich regionów Wielkopolski oraz do województw: lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego. Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji  i podzieliła zastrzeżenia rządu.

Więcej informacji: biznesalert.pl