Ostatnie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii miały sprawić, że inwestorzy z rynku OZE zainteresowani udziałem w systemie aukcyjnym poznają z większym wyprzedzeniem plany rządu w zakresie organizacji kolejnych aukcji – w perspektywie lat 2022 – 2027.

Portal Gramwzielone.pl zapytał Ministerstwo Klimatu i Środowiska o to, jaki wolumen energii rząd planuje przeznaczyć do zakupu w aukcjach dla OZE w 2022 i 2023 roku dla poszczególnych koszyków aukcyjnych, a także jakie są planowane terminy tych aukcji.

Resort klimatu zapewnił, że ilość i wartość energii planowanej we wszystkich aukcjach w latach 2022–2027 będzie elementem konsultacji publicznych.

Z informacji uzyskanych w MKiŚ wynika, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027, znajduje się na końcowym etapie prac wewnętrznych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało już wniosek o wpis do wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów, po otrzymaniu którego będzie można skierować projekt do konsultacji publicznych.

Z kolei prace nad drugim kluczowym aktem prawnym – projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii z OZE – mają obecnie skupiać się na analizie danych zgromadzonych z sektora OZE dotyczących kosztów działalności.

Ministerstwo Klimatu zakłada, że oba projekty rozporządzeń zostaną upublicznione na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br.

Więcej