W Niemczech odbyły się kolejne aukcje dla inwestorów mających w planach budowę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. I tym razem ceny zaoferowane w aukcji dla energetyki wiatrowej okazały się wyższe od cen z aukcji dla PV. Jak poinformowała federalna agencja Bundesnetzagentur, w najnowszej aukcji dla energetyki wiatrowej na lądzie zgłoszono w sumie 89 projektów na łączną moc 768,95 MW. Niedobór ofert ponownie poskutkował skutecznym złożeniem ofert, w których ceny były bliskie maksymalnej możliwej do uzyskania ceny wynoszącej 62 EUR/MWh.

W równolegle przeprowadzonej aukcji dla inwestorów planujących budowę naziemnych farm fotowoltaicznych o mocy od 750 kW do 10 MW zgłoszono 87 ofert na 393,3 MW, co było niemal 4-krotnie wyższym poziomem od przewidzianego do objęcia gwarancjami sprzedaży energii. Ostatecznie wsparciem objęto 30 ofert na 103,14 MW. Zgłoszone ceny w zwycięskich ofertach wynoszą od 49,8 EUR/MWh do 53,6 EUR/MWh, a średnia cena to 52,3 EUR/MWh.

Więcej