Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, 13 maja 2019 roku, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach zwrócił uwagę na dobre perspektywy dla planowanych na ten rok aukcji dla OZE, dzięki którym rząd planuje doprowadzić do powstania 3,5 GW nowych mocy odnawialnych.

Trwają dyskusje nad 21% celem OZE na 2030 rok, proponowanym w projekcie PEP. Dzięki postępom technologicznym i większej efektywności – wzrost zużycia energii będzie niższy od założonego pierwotnie w projekcie PEP.

Projekt PEP jest już po konsultacjach publicznych, Ministerstwo Energii skupia się nad zgłoszonymi uwagami i zamierza przedłożyć dokument Radzie Ministrów w czerwcu tego roku.

Więcej