Decyzje środowiskowe,  uzyskały jedynie dwie należące do firmy Polenergia elektrownie wiatrowe: Bałtyk III i Bałtyk II, wydane w 2016 i 2017 roku. Infrastruktura przyłączeniowa wymaga osobnych decyzji środowiskowych. Jedna taka decyzja została wydana dla projektu Bałtyk III.

Na wydanie decyzji środowiskowej dla projektu Baltica wciąż czeka PGE, które zawarło kontrakt o wartości ponad 40 milionów złotych dotyczy przeprowadzenia badań środowiskowych, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową. Wniosek o wydanie decyzji złożono w grudniu 2017 roku.

Obecnie umowy przyłączeniowe zostały zawarte dla dwóch projektów: PGE Baltica (1045 MW) z terminem do końca 2027 roku i Polenergia (1200 MW) z terminem do końca 2030 roku. Warunki przyłączenia na początku roku uzyskały elektrownie o łącznej mocy 4 848 MW – to projekty PGE, PKN Orlen, Polenergii i Baltic Trade and Invest.

Więcej