Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało komunikat, w którym informuje, że przeprowadzenie tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych planowane jest na przełomie maja i czerwca br.

Szczegółowy harmonogram aukcji dostępny będzie na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Jednocześnie, zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska