Przyjmowanie ofert w kolejnej holenderskiej aukcji dla offshore potrwa do 14 marca. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń rządowa agencja wspierania przedsiębiorczości RVO ma podać, ilu inwestorów zgłosiło swoje wnioski.

W warunkach aukcji istnieje zapis, że wygrany inwestor ma obowiązek zacząć produkcję energii do 2023 roku. Wśród innych kryteriów jest istotne m.in. doświadczenie w zakresie budowy morskich wiatraków.

Udział w aukcji bez subsydiów już potwierdził szwedzki koncern energetyczny Vattenfall, który jest również beneficjentem wcześniejszej holenderskiej aukcji, w której nie zapewniono gwarancji odkupu energii.

Pierwsze dwie aukcje dla offshore w Holandii – w każdej do podziału było 700 MW – odbyły się w 2016 r. Jedną wygrał duński koncern energetyczny Orsted (wcześniej Dong Energy), a drugą konsorcjum Shell i koncernu energetycznego Eneco.

Cel wyznaczony przez holenderski rząd do roku 2020 to budowa lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 6 GW, a także uruchomienie do 2023 r. morskich farm wiatrowych o mocy 4,5 GW.

Więcej