Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało zamówienie publiczne na przeprowadzenie audytu działań organów administracji państwowej oraz wybranych państwowych osób prawnych w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami z sektora komunalno-bytowego.

Jak informuje portal cire.pl, do zadań wykonawcy będzie należała między innymi ocena podjętych działań oraz ich rezultatów pod kątem ich adekwatności, skuteczności i efektywności, a także wskazanie słabych stron. Do wykonawcy audytu będzie należało również zaproponowanie rozwiązań, które umożliwią poprawę funkcjonowania administracji państwowej, w zakresie podejmowanych działań.

Przeprowadzenie audytu w tym zakresie zaleciła Najwyższa Izba Kontroli w raporcie, który ukazał się w roku ubiegłym.

Więcej na cire.pl