Firma doradztwa technicznego Ambiens przeprowadziła badanie wśród firm rozwijających projekty farm wiatrowych. Badanie miało formę ankiety i objęło 124 projekty. Zebrano dane dotyczące 1008 turbin wiatrowych, co daje łącznie ok. 2 GW mocy projektów, których realizacja jest zagrożona nową ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Jak wynika z analizy zebranych danych, regulacje dotyczące minimalnej odległości lokalizacji farm wiatrowych uniemożliwiają dalszy rozwój 99,2 % projektów. Dotyczy to w równym stopniu koncernów z kapitałem zagranicznym, jak firm polskich, zarówno dużych jak i małych.

Treść raportu dostępna jest tutaj.