Ministerstwo klimatu opublikowało zaktualizowane streszczenie strategii energetycznej „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040), która została oparta na 3 filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjny systemie energetycznym i dobrej jakości powietrza.
Według strategii w 2040 r. to źródła zeroemisyjne będą stanowić ponad połowę mocy zainstalowanych, szczególnie polski system elektroenergetyczny morskiej energetyki wiatrowej i elektrownia jądrowa, czyli dwie nowe strategiczne gałęzie i obszary przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. Minister dodał także, że transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.
„Zmiany te doprowadzą do gruntownej poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń, a przez to poprawy jakości życia społeczeństwa” – stwierdził.
Ze względu na przyjęte założenia, wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej ma spaść w 2030 roku do 37 proc. (przy obecnym poziomie 70 proc.), natomiast w 2040 – do 11 proc. bądź 28 proc.
W ciepłownictwie indywidualnym mamy zrezygnować z węgla do 2030 roku, a poza miastami – do 2040.

Minister Kurtyka: „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” udziela odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach

Milion prosumentów w Polsce w 2030 roku