Ministerstwo Energii po przeprowadzeniu konsultacji opublikowało tabelę z odniesieniem się do uwag złożonych w ramach uzgodnień projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. (numer wykazu RCL RD567).

Zgodnie z przyjętymi uwagami zwiększony zostanie wolumen aukcyjny dla:

  • Nowych instalacji poniżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru i promieniowania słonecznego (§ 3 pkt 4, uwaga 9 w tabeli)
  • Nowych instalacji powyżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru i promieniowania słonecznego (§ 4 pkt 4, uwaga 9 w tabeli)
  • Istniejących biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW (§ 2 pkt 3, uwaga 5 w tabeli)

Jednocześnie zmniejszony zostanie wolumen aukcyjny dla istniejących biogazowni innych niż rolnicze, instalacji spalania biomasy i spalania wielopaliwowego czy instalacji termicznego przekształcania odpadów, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW (§ 2 pkt 1, uwaga 3 w tabeli).

Szczegółowe informacje dotyczące zaktualizowanych wolumenów zostaną opublikowane wraz z nową wersją rozporządzenia, po jego akceptacji przez Stały Komitet Rady Ministrów.